Demontage en montage van uw machinepark van een bestaande locatie naar een nieuwe locatie. Alsook aanpassing van de machines binnen de nieuwe locatie. Voorstudie en uitvoering of afgesproken tijdstip, alles is mogelijk.